Računovodstvo

Sažetak predmeta:

Svrha predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja o finansijskom računovodstvu, imajući u vidu metodologiju računovodstva i potrebe korisnika računovodstvenih informacija (akcionara, kreditora, menadžera i dr.). Proučavanjem metodologije, studenti će saznati kako se evidentiraju i obradjuju podaci o različitim poslovnim promena u preduzeću, dok će im poznavanje potreba korisnika finansijskih izveštaja pomoći da shvate značaj računovodstvenih informacija u procesu donošenja odluka. Na ovom predmetu posebna pažnja je posvećena analizi najvažnijih stavki (bilansnih kategorija) u finansijskim izveštajima, načinu evidentiranja poslovnih promena, kao i utvrdjivanju rezultata poslovanja i finansijskog položaja preduzeća.

Osnovna literatura:

Jagdish Kothari, Elisabetta Barone, Finansijsko računovodstvo, Data status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: I