Doc. dr Jelisaveta Lazarević

Profesor

Jelisaveta Lazarević je docentkinja na FEFA fakultetu. Takođe je i Chief Economy Producer na Bloomberg Adria, vodećoj biznis i ekonomskoj medijskoj platformi u regionu. Jelisaveta je uključena i u poslovni razvoj inovativne kompanije EM Analytic Solutions koja je specijalizovana za primenu veštačke inteligencije i napredne analitike u svrhu kreiranja dodate poslovne vrednosti u različitim industrijama. Aktivistkinja je u oblasti promovisanja i doprinosa podjednakom uključivanju žena u kreiranje digitalne budućnosti kroz svoje angažovanje u All For All organizaciji gde je članica Borda. 

Završila je osnovne i master studije na FEFA Fakultetu kao studentkinja generacije. Tokom osnovnih studija bila je proglašena za jednog od najboljih studenata ekonomije u Srbiji od strane Saveza ekonomista Srbije. Doktorsku disertaciju odbranila je na FEFA Fakultetu iz oblasti poslovne ekonomije na temu: Eseji o strategiji i inovacijama. 

Svoju karijeru započela je u Centru za visoke ekonomske studije gde je imala priliku da radi na projektu Svetske banke, za potrebe Ministarstva privrede pod nazivom: Zapošljavanje i konkurentnost, gde je konkretno bila fokusirana na analizu lanaca vrednosti u sektorima privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Dve godine je bila direktorka korporativnih partnerstava u All for All orgnaizaciji koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije. 

Na FEFA Fakultetu radi na projektima koji doprinose konkurentnosti privrede, naročito kroz istraživanje kompanija koje su definisane kao "skrivreni šampioni". Takođe, Jelisaveta je deo nastavnog kadra na kursu Mikoekonomska konkurentnost (MOC) pri Harvard poslovnoj školi čiji je FEFA član i na bazi čega je imala prilike da učestvuje na radionicama Instituta za strategiju i konkurentnost na Harvard poslovnoj školi. 

Tokom dosadašnje karijere dobila je nekoliko priznanja, poput izbora za buduće lidere Evrope od strane Ministarstva spoljnih poslova Francuske. Takođe, tri godine zaredom je nosilac AFA priznanja za svoj doprinos radu u organizacije, a 2020. godine je bila deo liste BizLife "30 ispod 30". 

 

Izdvojeni radovi: 

 

 • Goran Pitić, Nebojša Savić, Miloš Erić, Jelisaveta Lazarević, Zoja Kukić, and Ema Marinković. Hidden Champions of Serbia. (2021). In Hidden Champions in Dynamically Changing Societies - Critical Success Factors for Market Leadership, edited by Alenka Braček Lalić and Danica Purg. Berlin: Springer International Publishing, 2021. Pogledajte ovde
 • Tanja Kuzman, Jelisaveta Lazarevic, Milan Nedeljkovic. (2022). Capital flows liberalization and macroprudential policies: The effects on credit cycles in emerging economies. Economic Analysis and Policy, Volume 73, Pages 602-619, ISSN 0313-5926
 • Lazarević, J., Savić, N., Vjetrov, A., & Marinković, E. (2022). Talents and innovations: Case of Serbia. Ekonomika preduzeća, 70(1-2), 57-74. Pogledajte ovde.
 • Radosavljević, G., Babin, M., Erić, M., Lazarević, J. (2020). Income convergence between Southeast Europe and the European Union. Retrieved from: Pogledajte ovde.
 • Savić, N., Lazarević, J., Kukić, Z., Marinković, E. (2019). Digital transformation: challenges for companies in Serbia. Retrieved from: Pogledajte ovde.
 • Savić, N., Drašković, B., Lazarević, J., Marinković, E. (2020). Nurturing and retaining talents in Serbia. Retrieved from: Pogledajte ovde.

 

Izdvojena učešća na panelima:

 

 • Kopaonik Business Forum 2020. Panel 25: Employment policies: From brain drain to brain gain. Retrieved from: Pogledajte ovde.
 • Kopaonik Business Forum 2022. Panel 25: Employment policies: From brain drain to brain gain. Retrieved from: Pogledajte ovde.
 • Moderating the panel session addressing the topic “The only way is up – technology as an opportunity for women’s leapfrog”. Retrieved from: Pogledajte ovde.

 

Projekti:

 • Center for Advanced Economic Studies. (2018). Serbia Sustainable Development issues: A Baseline Review. Partner: The Swiss Agency for Development and Cooperation. Retrieved from: Pogledajte ovde.
 • Center for Advanced Economic Studies. (2017). Baseline assessment of fruit and vegetables value chain in Serbia. Partner: USAID; 
 • Center for Advanced Economic Studies. (2017). Performance and value chain analysis of selected sectors (including interviews with SMEs). (2017). Partner: Ministry of Economy, Government of Serbia.

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.