Doc. dr Jelisaveta Lazarević

Profesor

Jelisaveta Lazarević je docentkinja na FEFA fakultetu. Takođe je i Chief Economy Producer na Bloomberg Adria, vodećoj biznis i ekonomskoj medijskoj platformi u regionu. Jelisaveta je uključena i u poslovni razvoj inovativne kompanije EM Analytic Solutions koja je specijalizovana za primenu veštačke inteligencije i napredne analitike u svrhu kreiranja dodate poslovne vrednosti u različitim industrijama. Aktivistkinja je u oblasti promovisanja i doprinosa podjednakom uključivanju žena u kreiranje digitalne budućnosti kroz svoje angažovanje u All For All organizaciji gde je članica Borda. 

Završila je osnovne i master studije na FEFA Fakultetu kao studentkinja generacije. Tokom osnovnih studija bila je proglašena za jednog od najboljih studenata ekonomije u Srbiji od strane Saveza ekonomista Srbije. Doktorsku disertaciju odbranila je na FEFA Fakultetu iz oblasti poslovne ekonomije na temu: Eseji o strategiji i inovacijama. 

Svoju karijeru započela je u Centru za visoke ekonomske studije gde je imala priliku da radi na projektu Svetske banke, za potrebe Ministarstva privrede pod nazivom: Zapošljavanje i konkurentnost, gde je konkretno bila fokusirana na analizu lanaca vrednosti u sektorima privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Dve godine je bila direktorka korporativnih partnerstava u All for All orgnaizaciji koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije. 

Na FEFA Fakultetu radi na projektima koji doprinose konkurentnosti privrede, naročito kroz istraživanje kompanija koje su definisane kao "skrivreni šampioni". Takođe, Jelisaveta je deo nastavnog kadra na kursu Mikoekonomska konkurentnost (MOC) pri Harvard poslovnoj školi čiji je FEFA član i na bazi čega je imala prilike da učestvuje na radionicama Instituta za strategiju i konkurentnost na Harvard poslovnoj školi. 

Tokom dosadašnje karijere dobila je nekoliko priznanja, poput izbora za buduće lidere Evrope od strane Ministarstva spoljnih poslova Francuske. Takođe, tri godine zaredom je nosilac AFA priznanja za svoj doprinos radu u organizacije, a 2020. godine je bila deo liste BizLife "30 ispod 30". 

 

Izdvojeni radovi: 

 

 

Izdvojena učešća na panelima:

 

 

Projekti:

Budite deo zimskih radionica, upoznajte svet ekonomije, biznisa i psihologije!

Prijavite se!

Ovo je period godine kada organizujemo ciklus besplatnih radionica za srednjoškolce. Na praktičan način, naši profesori vas uvode u oblasti i svetove koji pružaju mnoge mogućnosti.