Prof. dr Ernest Vlačić

Profesor

Dr Ernest Vlačić je vanredni profesor na FEFA i direktor za internacionalizaciju fakulteta. Diplomirao je elektrotehniku, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, i završio MBA studije na Henley Management College UK.

Svoju karijeru započinje kao razvojni inženjer i menadžer u korporacijama (Prvomajska i Daniele S.p.A). Godine 1997. osniva start-up Systec Danieli koji danas broji 300 zaposlenih u high-tech industriji. Karijeru nastavlja kroz razvojnoistračivački segment u Brodarskom Institutu kao Change Manager na projektu Svetske banke. Kao suosnivač i direktor 2008. godine s Brodarskim Institutom pokreće razvojnoistraživačku organizaciju Novamina Centar Inovativnih Tehnologija.

Naučni rad dr Vlačića usmeren je na područje inovacijskog i strateškog menadžmenta, pre svega na tehnološko inoviranje u preduzećima s posebnim naglaskom na transferu znanja iz nauke u privredu, i u tom smislu razvoja odnosno jačanja nacionalnih inovacijskih sistema. Aktivno učestvuje na različtim evropskim projektima povezivanja akademije i privrede sa naglaskom na globalnim i nacionalnim trendovima industrijskog razvoja, mogućnosti korišćenja inovativnih tehnologija u razvoju poslovanja prema paradigmi ostvarenja Industrije 4.0/5.0 i Društva 5.0, te u segmentima ESG-a i cirkularne ekonomije.

Dr Vlačić je i dugogodišnji član Inovacijskog veća Republike Hrvatske i predsednik Inovacijskog veća za energetiku i životnu sredinu. Član je radne grupe za izradu Nacionalne razvojne strategije 2030 i višegodišnjeg finansijskog okvira EU za koheziju i konkurentnost. Dobitnik je više nagrada za razvoj poslovne zajednice, obrazovanja i upravljanja kvalitetom i gostujući je profesor na većem broju univerziteta u jugoistočnoj Evropi.

Izabrani radovi:

  1. M Dabic, E Vlacic, U Ramanathan, CP Egri, (2019) Evolving Absorptive Capacity: The Mediating Role of Systematic Knowledge Management, IEEE Transactions on Engineering Management (M21)
  2. E Vlacic, M Dabic, T Daim, D Vlajcic, (2019) Exploring the impact of the level of absorptive capacity in technologydevelopment firms. Technological forecasting and social change 138, 166-177 (M23)
  3. E Vlacic, M Dabic, Z Aralica, (2018), National Innovation System: Where do Government and Business Diverge?. Drustvena istrazivanja: casopis za opca drustvena pitanja 27 (4), 649-669 (M23)
  4. E Vlacic, S Tisma, S Malekovic, (2015),The competitiveness of national (Croatian) economies through Development of industrial clusters, Croatian International Relations Review 11 (38/39), 15- 28 (M23)
  5. E Vlacic, (2021), Fokusirana reindustrijalizacija kao transformacijska strategija postranzicijskog gospodarstva. Ekonomska misao, Dubrovnik, Croatia 30, 303-321 (M23)

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.