Doc. dr Tanja Kuzman

Profesor

Tanja Kuzman je docent na FEFA. Doktorirala je na University of Sheffield. Pored toga ona radi i kao konsultant Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Diplomirala je kao prvi student sa prosekom 10,00 na FEFA, a master studije je završila na Univerzitetu Šefild (Sheffield) iz Velike Britanije, gde je bila jedan od najboljih studenata na svim postdiplomskim studijama. Dobitnica je dva priznanja za izuzetna akademska dostignuća ovog univerziteta, kao i stipendije za doktorske studije u oblasti finansija koje je upisala u 2014. godini. U maju 2014. godine proglašena je i za jednog od 100 lidera budućnosti celog sveta na simpozijumu Lidera sadašnjice i lidera budućnosti u švajcarskom Sent Galenu. Radila je kao Savetnik za korporativno upravljanje i korporativne finansije potpredsednice Privredne komore Srbije. Od septembra 2009. godine do decembra 2011. godine radila je u Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije kao mlađi savetnik potpredsednika za ekonomiju i finansije i koordinator Nacionalnog saveta za konkurentnost. U julu 2011. godine imala je radnu praksu u Evropskoj komisiji, Direktoratu za ekonomiju i finansije u Briselu, na pitanjima stabilnosti i održivosti finansijskog sistema i finansijskih institucija EU. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija gde je imala priliku da predstavi naučne i stručne koautorske radove. Govori engleski, nemački, ruski i španski.

Reference:

  1. Djulic Katarina and Tanja Kuzman (2014) Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies. Rethinking Corporate Governance, Pearson, Edinburgh, p.146-153, ISBN 978-1-78273-686-8.
  2. Tanja Kuzman and Katarina Djulic (2014) “Risk Management Function in Serbian Boards.”Proceedings from the Second International OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship – Inside and Outside of Managerial Mind, Building the bridges between disciplines. Dubrovnik, Croatia, p.978-986, ISBN 978-961-6825-73-3.
  3. Djulic, K. i Kuzman, T. (2013), „Women on Corporate Boards in Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia and Serbia“, International Finance Corporation (World Bank Group) and Faculty of Economics, Finance and Administration, Belgrade, Serbia, p.1-165, ISBN 978-86-909925-8-4, COBISS.SR-ID 198917132.
  4. Djulic, K. i Kuzman, T. (2013), „Transparentnost poslovanja listiranih kompanija u Srbiji“,Pravo i privreda, Beograd, Srbija, p. 165-183, UDK 327.7, ISSN 0354-3501.
  5. Djulic, K. i Kuzman, T. (2013), „Opinion of Serbian Students Regarding Knowledge Economy“,Ekonomika preduzeća (Journal of Business Economics and Management), Belgrade, Serbia, p. 212-221, UDK 005.94, ISSN 0353-433X.
  6. Djulic, К. i Kuzman, T. (2013), „Transparency and Disclosure in Serbia – Quality of Information Provided by Serbian Listed Companies“, Proceedings from the First International OFEL Conference on Corporate Governance – Organizational, Financial, Ethical and Legal Issues of Corporate Governance, Dubrovnik, Croatia, p. 479-488, ISBN 978-953-57413-2-9.
  7. Djulic Katarina and Kuzman Tanja (2013), „Structure of Company Boards“, Proceedings from the 2nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Paris, France, p. 978-986, ISBN 978-961-6825-73-3.
  8. Djulic, К. и Kuzman, Т. (2012), „Corporate Governance in Family Businesses in Serbia“, Proceedings of International Conference on Corporate Governance, Its Perspective and Challenges in Dynamic and Complex Business Environment, 6-9 November Skopje, p. 310-321, ISBN 978-608-212-033-1.

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.