dr Žarko Trebješanin

Profesor

Prof Žarko Trebješanin, psiholog, je gostujući profesor FEFA fakulteta. Istovremeno, on je redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji, profesor na Fakultetu savremenih umetnosti u Beogradu i na Fakultetu primijenjenih nauka na Univerzitetu Donja Gorica (Crna Gora).

Do sada je objavio dvadesetak knjiga, pedesetak predgovora / pogovora, kao i više od dve stotine naučnih i stručnih radova. Od kojih su najvažnije: Fromove dihotomije, Nolit, Beograd 1983, Predstava o detetu u srpskoj kulturi, SKZ, Beograd, 1991 (tri izdanja),  Šta Frojd zaista nije rekao, Prosveta, Beograd 1994 (četiri izdanja), Leksikon psihoanalize, Matica srpska, Novi Sad 1996 (šest izdanja), Rečnik psihologije, Stubovi kulture, Beograd 2000 (šest izdanja), Šta Jung zaista nije rekao, Službeni glasnik, Beograd 2010 (tri izdanja), Psihologija ličnosti, Učiteljski fakultet, Beograd 2010, Neverbalna komunikacija: antropološko psihološki pristup (koautor B. Žikić), Zavod za udžbenike, Beograd 2016 (dva izdanja).

Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije, predsednik Veća naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu, član Saveta Univerziteta u Beogradu, član Upravnog odbora Politike i član UO RTS i glavni urednik Psiholoških novina. Osnivač je i urednik biblioteke "Psihologija za radoznale" u Zavodu za udžbenike u Beogradu (od 2001 do 2020). Dobitnik je nagrada "Veselin Lučić" (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), "Borislav Stevanović" (za naučni dorinos psihologiji),  "Živorad - Žiža Vasić" (za popularizaciju savrmene psihologije), “Vitez poziva”, “Stojan Novaković” (za najbolji srednjoškolski udžbenik), kao i "Radoje Domanović" (za naučno-teorijski doprinos satiričnoj književnosti).


 

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.