Valentina Čolić Mihajlović

Asistent

Valentina Čolić Mihajlović je završila master studije na smeru MPhil in Finance na Univerzitetu Kembridž u Engleskoj, dok je osnovne studije završila kao jedan od najboljih studenata na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendistkinja je PEXIM fondacije zahvaljujući kojoj je dobila punu stipendiju za studije u Kembridžu i evropske CEEPUS fondacije zahvaljujući kojoj je jedan semestar osnovnih studija provela na Ekonomskom fakultetu u Krakovu. Tokom studija je završila i letnju školu iz finansija u Holandiji, kao i radne prakse u EY i na USAID Business Enabling projektu. Trenutno je studentkinja doktorskih studija na smeru Poslovna ekonomija na FEFA.

Karijeru je započela kao mlađa savetnica u Kabinetu potpredsednice Vlade i ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, gde je imala prilike da direktno bude uključena u kreiranje i implementaciju sveobuhvatne reforme javne uprave Republike Srbije. Potom je radila kao šefica istraživanja u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) gde se primarno bavila makroekonomskim analizama i analizama privrednih sektora sa najvećim razvojnim potencijalom za Srbiju. Između ovog i sledećeg angažmana u nevladinom sektoru, realizovala je svoj preduzetnički poduhvat u oblasti proizvodnje premium prehrambenih proizvoda, koji je potom prodala. Sledeći angažman joj je bio na poziciji šefice razvoja All for All (AFA) organizacije, gde se primarno bavila vođenjem projekata na temu ekonomskog osnaživanja žena kroz inovacije i tehnologije, ali i razvoja mladih i sektora obrazovanja.

Tokom karijere, radila je i kao konsultantkinja na različitim projektima. Tu se najpre ističu zajednički projekat EU i Svetske banke “Change Management Support Unit” koji je funkcionisao pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, potom istraživanje u okviru projekta “Internacionalizacija visokog obrazovanja u Srbiji” koje je takođe rađeno za Svetsko banku, te istraživanje za Digitalnu inicijativu Srbija u okviru projekta “Digitalni nomadi u Srbiji”, i na kraju istraživanje za UNDP Accelerator Lab na temu “Žene u srpskom IT sektoru”.

Iskoristi šansu i svrstaj se među najbolje studente FEFA fakulteta!

Konkuriši već sada!

Apliciraj za stipendiju osnovnih studija do 10. maja 2024. godine

Dragi maturanti, svake godine nastojimo da izaberemo i nagradimo najbolje buduće studente FEFA fakulteta koji svojim znanjem, inicijativom, uspehom u školi i željom za ličnim napretkom, dobijaju mogućnost da steknu umanjenje školarine za prvu godinu osnovnih studija ekonomije i biznisa 5.0, uključujući i usmerenje Psihologija i biznis.