Digitalni marketing

Sažetak predmeta:

Digitalni marketing podrazumeva korišćenje digitalnih tehnologija za olakšavanje i što bolje sprovođenje plasmana proizvoda i usluga na tržište. Obuhvata čitav niz različitih oblasti kojima će se baviti ovaj predmet, uključujući kreiranje digitalne marketing strategije, SEO optimizaciju, marketing sadržaja, e-mail marketing, mobilni marketing, marketing na društvenim mrežama, PPC marketing, optimizaciju konverzija, digitalnu analitiku, marketing automatizaciju itd. Digitalni marketing je veoma popularna kovanica u svakodnevnom govoru, jer sve više kompanija želi da ojača svoju onlajn poziciju, a na globalnom nivou postoji sve veća potražnja za ekspertima sa tzv. znanjem od 360 stepeni, tj. ljudima koji razumeju veliki broj podoblasti marketinga. Ono što ovaj kurs čini posebno aktuelnim jeste da u savremenom digitalnom okruženju, čak i osobe koje se ne bave marketingom moraju da budu poznavaoci određenih oblasti digitalnog marketinga da bi uspešno obavljali posao.

Osnovna literatura:

Chaffey, Dave & Smith, PR (2018) Digitalni marketing: Planiranje i optimizacija. Beograd, FMK. (prevodeno na srpski jezik)

Quesenberry, Keith, A. (2018) Social Media Strategy. Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution. 2nd Edition, Rowman & Littlefield Publishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: master studije