Dizajn proizvoda i sistema: dizajn, biznis i inovacije

Sažetak predmeta:

Dobar dizajn proizvoda, sistema i uređaja podrazumeva zadovoljnog korisnika, ali i smanjen rizik od nezgoda i povreda, kao i od troškova korekcije osnovnog dizajna. Kombinovanje znanja iz oblasti psihologije, dizajna, projektnog menadžmenta i tehnologije ključne su za razumevanje zašto neke proizvode korisnici obožavaju, a druge preziru. 

Ovaj kurs je koncipiran kao uvodni kurs sa širokim obuhvatom tema i pristupačnošću polaznicima različitih profila, bilo da su psiholozi koji žele da se upoznaju sa ovom oblašću, bilo da su inženjeri ili projektni menadžeri zaduženi za dizajn proizvoda, sistema i uređaja.

Teme koje će biti obrađene na ovom kursu variraju od teorijske osnove koja uključuje psihologiju percepcije, pažnje, memorije i kreativnosti do primenjenih elemenata identifikacije potreba korisnika, sistema dizajna, prototipizacije, istraživanja korisničkog iskustva i samog procesa razvoja proizvoda.

Osnovna literatura:

Nancy J. Stone, Alex Chaparro, Joseph R. Keebler, Barbara S. Chaparro, Daniel S. McConnell (2018) Introduction to Human Factors: Applying Psychology to Design, Routledge

Čizmić, S. (2006). Ljudski faktor - Osnove inženjerske psihologije. Beograd: Institut za psihologiju.

Don Norman (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books

Susan M. Weinschenk (2011) 100 Things Every Designer Needs to Know about People. Pearson Education

Dekić, M, Jevtić, M (2020) Design Thinking: Kako da stvarate proizvode koje ljudi žele, Finesa

Donald A. Norman (2003) Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books

Opšte informacije o predmetu: 

Tip predemta: izborni 

Broj ESPB poena: 6 

Semestar: prolećni 

Godina studija: master studije