Poslovne inovacije

Sažetak predmeta:

Nastanak novih kompanija, osvajanje novih tržišta i/ili tržišnih niša, kao i povećanje organizacione efikasnosti se dešava kroz inovacije, transformaciju ili oba procesa istovremeno. Nove tehnologije, hiperkonkurencija i globalizacija doprineli su kreiranju novih tržišnih uslova koje su primorale kompanije da se distanciraju od uobičajenih biznis modela. U okviru ovog predmeta sagledaćemo šta su zapravo inovacije, šta ih pokreće i u kom se obliku mogu pojaviti. Pored toga, diskutovaćemo o inovativnim poslovnim modelima, inovativnim strategijama, inovativnom liderstvu i preduzetništvu, kao i zašto neke inovacije doprinesu uspešnoj/neuspešnoj tranformaciji poslovanja kompanija.

Osnovna literatura:

J. Tidd & J. R. Bessant, 2020, Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar : prolećni

Godina studija: master studije