Primenjena nauka o podacima

Sažetak predmeta:

Osnovni ciljevi kursa su da studenti razumeju zašto su „podaci nova nafta“ u biznis svetu i da izgrade stav o potrebi da budu „pametni korisnici“ podataka. Tokom kursa studenti bi trebalo da razviju osnovne veštine za prikupljanje, obradu, čuvanje heterogenih vrsta podataka, upravljanje podacima, kao i njihovo vrednovanje. Sekundarni cilj kursa je da studenti kroz praktične primere u savremenim programskim jezicima za analizu podatka (R i Python) osete realno okruženje za bavljenje naukom o podacima. Takođe, jedan od ciljeva jeste i podizanje svesti o ulozi i značaju formalnog predstavljanja znanja zbog dalje upotrebe u inteligentnim informacionim sistemima. Nakon uspešno završenog kursa studenti će biti u stanju da vrednuju kvalitet dostupnih podataka, primenjuju niz savremenih metoda i alata za obradu podataka, efektno komuniciraju rezultate obrade podatka i pripremaju podatke neophodne za mašinsko učenje ili donošenja odluka.

Osnovna literatura:

Provost, F., Fawcett, T. (2013) Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski