Marketinška istraživanja i analitika

Sažetak predmeta:

Predmet Marketinška istraživanja i analitika se bavi načinom na koji kompanije prikupljaju i koriste informacije koje dolaze iz okruženja i od potrošača. U eri četvrte industrijske revolucije koja je bazirana na boljoj upotrebi podataka, veoma je važno razumeti koje informacije (podaci) treba da se prikupljaju u kompanijama, kako i gde da se skladište, kako pravilno prikuptiti podatke, obraditi ih i iskoristiti ih za donošenje poslovnih odluka (bilo da se radi o tome da odluke donosi čovek ili algoritmi – u tom slučaju se radi o automatizaciji u marketingu). Detaljno se analizira marketing metrika, stara i nova, kao i mogućnost marketara da, uz pomoć novih alata, budu samostalni marketing istraživači i analitičari. Svaka tema je podržana brojnim primerima iz prakse predavača. Predmet je namenjen svima koji žele da nauče kako da ostanu ili postanu relevantni potrošaču pomoću bolje upotrebe podataka. 

Osnovna literatura:

Paul N Hague, Nicholas Hague, and Carol-Ann Morgan, 2013, „Market Research in Practice: How to Get Greater Insight from Your Market“, drugo izdanje, Kogan Page Publishing.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predemta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar : prolećni

Godina studija: master studije