Ponašanje potrošača

Sažetak predmeta:

Predmet ima za cilj da upozna studente sa osnovama ponašanja potrošača i glavnim temema iz marketinške teorije i prakse u tom domenu. Glavni cilj kursa je da studentima predoči aktuelne teme, modele, i pristupe koji se koriste za analizu ponašanja savremenih potrošača, kao i načine za njihovu praktičnu primenu u marketingu i menadžmentu. Po završenom kursu, studenti će steći znanja koja su potrebna za uspešnu analizu potrošača na globalnom tržištu, kako bi efikasno promovisali svoje ideje ciljnim grupama u marketinškoj praksi ili u akademskom istraživanju.

Kurs pokriva teme kao što su procesi koje potrošači koriste da bi doneli odluke, faze kroz koje prolaze, uticaj unutrašnjih i spoljašnjih faktora, ili kulture potrošača na njihovo ponašanje. Kurs je interdisciplinaran i koristi modele iz marketinga, ekonomije, psihologije, interkulturalne psihologije, sociologije, bihevioralne ekonomije i neuromarketinga.

Studenti će imati priliku da aktivno učestvuju u timskom radu da bi osmislili marketinšku kampanju za brend po svom izboru, gde će imati prilike da praktično primene znanja stečena tokom kursa kao i da steknu dodatna praktična znanja. Kroz dodatnu literaturu na engleskom jeziku, studenti će se upoznati sa terminologijom koja će im pomoći pri daljim studijama i radu.

Osnovna literatura:

Bary J. Babin & Eric G. Harris, Ponašanje potrošača, Data Status

Daniel Kahneman, Misliti, brzo i sporo, Heliks

Richard Thaler & Cass Sunstein, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, Penguin Books

Robert Cialdini, Uticaj u teoriji i praksi, Vulkan izdavaštvo

Opšte informacije o predmetu: 

Tip predemta: izborni 

Broj ESPB poena: 6 

Semestar: zimski 

Godina studija: master studije