Kreativna produkcija II

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti budu osposobljeni da samostalno izrade, i uz pomoć multimedijalne prezentacije, verbalno predstave svoju kreativnu ideju, ali i dodatno razviju maštu, kreativnost i samokritičnost kroz praktične vežbe.

Kako bi predstavili svoju ideju u što kraćem vremenskom roku i na što zanimljiviji način, studenti će prolaziti kroz različite vežbe. U istom cilju, biće sprovedeni kroz kompletnu problematiku realizacije audio-vizuelnog proizvoda sa pozicije kreativnog producenta, pisaće naslove i sinopsise za tri samostalne kreativne ideje, i kroz debate na radionicama savladaće i unaprediće svoje izražavanje.

Osnovna literatura:

Turković, H. Razumevanje filma, Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, Zagreb 2012,

Mihletić, Vedran: Kreativna produkcija, Kult film, Zagreb, 2008,

Mandić, T.; Ristić I. (2014), Psihologija kreativnosti, Beograd: FDU, Institut za pozorište, film, radio i televiziju

Federiko Felini, Napraviti film, Institut za film, Bgd 1991.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija:  I