Kreativna produkcija I

Sažetak predmeta:

Predmet Kreativna produkija 1 ima za cilj da upozna studente sa osnovnim pojmovima umetničkog stvaralaštva i kreativnosti; predstavi im saznanja o prolaznosti i progresu u istoriji stvaralaštva, o potencijalima i odgovornostima stvaralaca. Kako bi shvatili razliku između producenta i kreativnog producenta, oni će se susresti sa analizom odabranih video sadržaja i prvom vežbom.

Tokom pohađanja ovog predmeta, oni usvajaju osnovne pojmove iz oblasti audio-vizuelnih umetnosti, razvijaju sposobnost da samostalno uoče kako kreativni principi funkcionišu u praksi i stiču sigurnost da promišljaju kritički i upuste se u samostalno istraživanje kroz audio-vizuelne medije. Krajnji cilj predmeta jeste uživanje u posmatranju, ali i učešće u kreiranju medijskih sadržaja.

Osnovna literatura:

Hartley, John, Kreativne industrije, Clio, Beograd 2007. (str. 5-52),

Turković, H. Razumevanje filma, Društvo za promicanje književnosti na novim medijima, Zagreb 2012,

Greg M. Smith, Film Structure and the Emotion System, Cambridge University Press, 2003,

Leksikon filmskih i TV pojmova, Naučna knjiga, UU i FDU, Beograd, 1993—1997,

Dejvid Memet, Bambi protiv Godzile, IPS, Beograd, 2008.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski

Godina studija:  I