Uvod u audio-vizuelne tehnologije

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa nastankom i razvojem audio-vizuelnih tehnologija i osnovnim elementima kreativne upotrebe tehnologija u audio-vizuelnim umetnostima, radi boljeg razumevanja tehnološke složenosti zahteva koji se postavljaju pred fazama priprema, snimanja i post-produkcije.  

Studenti postaju osposobljeni za elementarno razumevanje tehnoloških pojmova i tehnološkog aspekta kreativnosti u audio-vizuelnim formama. Oni takođe stiču kompetentnosti za kreativno korišćenje savremenih tehnika i tehnologija u audio-vizuelnoj produkciji.

Osnovna literatura:

Tanhofer Nikola, Filmska fotografija, Filmoteka 16, Zagreb, 1981.

Eridžon Danijel, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982.

Stanko Crnobrnja, Novi mediji i društvene mreže: pojmovnik, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014.

Slavko Vorkapić: O pravom filmu, priredio i preveo Marko Babac, FDU, Beograd, 1998.

Enes Midžić, Živuće fotografije i pokretne slike - razvoj kinematografske tehnike, Zagreb: Školska knjiga

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija:  I