Principi ekonomije II: Makroekonomija

Sažetak predmeta: 

Kako odluka OPEC-a o smanjenju proizvodnje nafte utiče na srpsku privredu? Na koji način država može da reaguje na opšti rast cena u privredi? Ovo su samo neka o pitanja na koje ćete odgovore pronaći na ovom predmetu, koji ima za cilj da razvije znanja i veštine o izazovima funkcionisanja privrede Srbije, korišćenju ekonomske politike u rešavanju makroekonomskih problema, kao i poziciji domaće privrede u kontekstu svetskih i privrednih finansijskih tokova.

Osnovna literatura:

  • Mankiw N.G. (2013) Principi ekonomije, Ekonomski fakultet, Beograd 
  • Korisna dodatna literatura (strani The Economist; Project Syndicate;  Financial Times; Wall Street Journal).  
  • Sajtovi NBS, Ministarstva finansija, berze, međunarodnih institucija i organizacija

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 8

Semestar: prolećni

Godina studija: I