Psihologija ličnosti

Sažetak predmeta:

Da li ste se ikada zapitali zašto u istoj situaciji dve osobe mogu postupati na potpuno različite načine? Ovaj kurs Vam omogućava da zaronite u suptilne nijanse ličnosti, kako Vaše tako i drugih ljudi. Upoznaćete se bolje sa naukom koja objašnjava osobine ličnosti, različite obrasce ponašanja i faktore koji utiču na to da se svi razlikujemo. Unapredićete svoju veštinu samoprocene, ali i veštinu procene drugih ljudi, što će vam omogućiti da bolje razumete sebe i druge, kao i kreirate inkluzivne i skladne timove koji daju bolje rezultate.

Osnovna literatura:

  • Trebješanin, Ž., Psihologija ličnosti, FEFA, Beograd (2023)
  • Trebješanin, Ž., Rečnik psihologije, Agape, Beograd (2020)

Opšte informacije o premetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: I