Nauka o podacima

Sažetak predmeta:

Podaci su nova nafta, a ukoliko naučite da podatke pretvorite u informaciju stvorićete prednost za organizaciju i kompaniju. Na ovom predmetu stičete znanja i veštine koje će vam to upravo i omogućiti. Naučićete kako najefikasnije da prikupljate i čuvate podatke, na koje načine možete da ih obrađujete i pretvorite u informaciju, a zatim ih i prikažete na koristan i vizuelno zanimljiv način.  Nakon uspešno završenog kursa bićete u stanju da vrednujete kvalitet dostupnih podataka, primenjujete niz savremenih metoda i alata za obradu podataka, efektno komunicirate rezultate obrade podatka i pripremate podatke neophodne za mašinsko učenje i/ili donošenja odluka.

Osnovna literatura:

  • Elena Llaudet & Kosuke Imai. „Data Analysis for Social Science: A Friendly and Practical Introduction“, Princeton University Press, 2022 
  • Tom Chivers & David Chivers. „How to Read Numbers: A Guide to Statistics in the News (And Knowing When to Trust Them)“, Orion, 2021 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija: I