Ekonomija audio-vizuelnih medija

Sažetak predmeta:

Predmet Ekonomija A/V medija ima za cilj upoznavanje studenata sa specifičnostima audio-vizuelne produkcije kao ekonomske akticvnosti koja ima izuzetnu dimaniku razvoja u digitalnom dobu. Uz analizu ključnih teorijskih modela, težište je stavljeno na analizu svetskih i domaćih medijskih giganata, kao što su Walt Dizni, Netfliks, iTunes, Spotify itd.. Pristupni rad na predmetu je problemskog karaktera – analiziraju se konkretni ekonomski fenomeni audio-vizuelne produkcije.

Osnovna literatura:

Studije slučaja iz oblasti AV produkcije u svetu.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II