Osnovi umetničkih procesa II: Scenario

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da osposobi studente za pisanje scenarija za kratke, dugometražne i sve ostale audio i video forme sa posebnim osvrtom na specifičnost filmske dramaturgije, narativnih modela kratkih video formi i savremenih tendencija u dramaturgiji.

Po završetku predmeta, studenti će vladati osnovama dramaturgije, čitanjem scenarija i pisanjem kratkih formi, savladaće analizu scenarija - pojedinačnih scena podjednako kao i filmskog dela u celini, znaće da identifikuju narativne modele korišćene u izgradnji filmskog dela, ali i da samostalno modeluju dramaturške forme (sinopsis, scenosled, tritment, scenario) za kratke igrane filmove.

Osnovna literatura:

Fransoa Trifo, Hičkok/Trifo, Institut za film, Beograd 1987,

Blake Snyder, Save the Cat!, Michael Wiese Productions, Studio City, CA 2005,

William C. Martell, The Secret Of Action Screenwriting, First Strike Productions, Studio City, CA 2000,

Mišel Šion: Napisati scenario, Naučna knjiga - Intitut za film, Beograd, 1987,

Rafaela Moan, Filmski žanrovi, Beograd: CLIO, 2006.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija:  II