Osnovi umetničkih procesa III: Montaža

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je razumevanje produkcionih i tehnoloških postupaka u fazi postprodukcije A/V dela. Kroz teorijska predavanja, analize primera iz istorije filma i savremene produkcije, kao i kroz praktične vežbe, studenti ovladavaju osnovnim veštinama montaže kao jednog od najvažnijih procesa u A/V umetnostima.

Nakon završenog kursa, studenti postaju osposobljeni da na profesionalnom i akademskom nivou vladaju svim elementima procesa montaže filmskih sadržaja i da upravljaju ovom važnom fazom post-produkcije kao producenti.

Osnovna literatura:

Danijel Eridžon, Gramatika filmskog jezika, FDU, Beograd 1982,

Mihailo P. Ilić, Serbian Cutting, Filmski centar srbije, Beograd, 2008,

Vincent Lobrutto, Izabrani dublovi, FDU, Beograd, 2014,

Valerie Orpen, Film editing: The Art of the Expressive, London: Wallflower Press, 2003,

Andrija Dimitrijević, Gladak rez, Zbornik FDU Beograd, 1996.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II