Promocija projekata i festivali

Sažetak predmeta:

Cilj je da se studenti upoznaju sa osnovnim principima organizacije i funkcionisanja savremenih audio-vizuelnih delatnosti u Srbiji i sa osnovama menadžmenta i marketinga u A/V medijima i njihovom praktičnom primenom u filmskoj produkciji, distribuciji i prikazivanju filmova.

Poznavanjem i primenom zakonskih odredbi o filmu, osnovnih principa menadžmenta i marketinga A/V dela i kreativne marketinške strategije, studenti stiču sposobnost upravljanja informacijama; razvijaju preduzetnički duh i volju za uspehom, te su osposobljeni da samostalno urade predlog plana promocije projekta.

Osnovna literatura:

Kinematografija u Srbiji 1995/2000. „Institut za film”, Beograd, 2004,

Peter Rot, Sponzorisanje kulture, Clio, Beograd, 1996. (str. 5-45),

Kit Digl, Marketing umetnosti, Beograd: CLIO, 1998.

M. S. Bosko, Movie Marketing Handbook, 2003.

Jason E. Squire, The Movie Business book, Ferisidese New York, USA 1991,

Jim Avery, Planiranje reklamne kampanje, Akademija „Braća Karić”, 2005,

Peter Bosma, Film Programming: Curating for Cinemas, Festivals, Archives, Columbia University Press, 2015.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II