Televizijsko programiranje

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje i izučavanje televizije kao dominantnog medija, kroz njenu istoriju, razvoj i sve segmente ”pakovanja” televizijskog program: od ideje, nabavke, proizvodnje i modaliteta stavljanja u program. Na predmetu ćemo se upoznati sa istorijskim tokovima savremene televizije u Srbiji, regionu i svetu, kroz njene osnovne rodove, zemaljsku, kablovsku i digitalnu TV. Analiziraćemo šta je program, a šta programska šema, odnosno veze sa koncepcijom i vrstom televizije, njenim specifičnostima, načinom finansiranja, položajem i svrhom u društvu. Po odslušanom predmetu studenti će steći sposobnost da razumeju program televizije i sve njegove atribute, kao izloga emitera koji opredeljuje ili odbija gledaoca. Studenti će takođe samostalno moći da odrede i pozicioniraju sadržaje po žanru, vrsti ili temi; da konstruišu ili dekonstruišu postojeću programsku šemu u zavisnosti od vrste televizije, odnosno emitera.

Osnovna literatura:

Dejvid Mek Kvin TELEVIZIJA, Clio 2000.

Goran Pekovic, MENADZMENT KOMERCIJALNE TELEVIZIJE, FDU, 1995.

Zoran Popovic, OSNOVI TV PRODUKCIJE, IV izdanje, FDU 1997.

Branka Otasevic, JAVNI KANAL, Energija 2003.

Ana Somlo, BITI I OPSTATI NA TELEVIZIJI, RTS, 2004.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija:  II