Video igre

Sažetak predmeta:

Predmet otkriva studentima osnovne principe kreativnog medija video igara. Oni se upoznaju sa istorijom i osnovnim teorijskim postavkama na kojima se zasniva ovaj medij, kao i njegovom ulogom u savremenoj kulturi. Takođe, informišu se o tehnološkim aspektima proizvodnje, dok kroz testiranje određenih igara uče različite klasifikacije u ovom mediju, kao i njegovu prirodu i elemente.

Osim analize video igrara iz aspekta kreativne industrije, studenti otkrivaju njihove izražajne mogućnosti kao medija. Kroz izradu trejlera za odabranu igru, oni vrše analizu osnovnih elemenata sa kojima su se upoznali i sublimiraju ih u svojim završnim video-radovima.

Osnovna literatura:

Oliver Grau, Virtuelna umetnost, CLIO, Beograd, 2008.

S. Egenfeldt-Nielsen, J. H. Smith, S. Pajares Tosca, Understanding Video Games : The Essential      Introduction (3rd Revised edition), Taylor & Francis Ltd, London, 2016.

C. Melissinos, P. O'Rourke, The Art of Video Games: From Pac-Man to Mass Effect, Welcome Books, New York, 2012.

M. J. P. Wolf, B. Perron, The Routledge Companion to Video Game Studies, Routledge, Abingdon, 2016.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija:  II