Analiza finansijskih izveštaja

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu naučićete kako da razumete finansijske izveštaje, na bazi njih kreirate korisne informacije za donošenje strateških odluka i za procenu uspešnosti svoje organizacije. Na nizu primera iz realnog poslovnog sveta, saznaćete kako se evidentiraju i obrađuju podaci o različitim poslovnim promenama u kompaniji, kako se iz tih podataka dolazi do informacija koje se predstavljaju korisnicima finansijskih podataka – poput vlasnika kompanije i investitorima.

Osnovna literatura:

  • Jagdish Kothari, Elisabetta Barone: Finansijsko računovodstvo (Međunarodni pristup), Data Status, Beograd, 2012. 
  • Charles H. Gibson, Financial Statement Analyses, 13th edition, SouthWestern, Cengage Learning, 2013. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: II