Inovacije i biznis

Sažetak predmeta:

Najveće kompanije uspevaju tako što inovacije učine osnovnim delom svoje strategije. Te kompanije razvijaju pobedničku poslovnu formulu. Kako tempo promena nastavlja da raste, a neizvesnost je nova normalnost, ključno je da lideri uoče kada je neophodno promeniti poslovnu forumu. Na ovom predmetu naučićete kako da kreirate i menjate formulu za uspeh kompanije u ambijentu stalnih promena i inovacija koje potpuno menjaju tržište. Kroz interaktivnu nastavu, diskusiju, i rad na studijama slučaja, savladaćete teorije i tehnike za upravljanje i razvoj inovacija u kompanijama.

Osnovna literatura:

  • Clayton, M. Christensen. (1997,2000, 2016). Dilema inovatora. Harvard

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: II