Metodi istraživanja II: Osnove analize podataka

Sažetak predmeta:

Zamislite da dobijete ovakav podatak: kompanija X ima EBITDA marginu -15% u 2022. Da li vam ovaj podatak nešto znači? Da, on pokazuje pad profitabilnosti, ali šta vi, kao neko ko je direktor/direktorka kompanije X možete da uradite sa tim podatkom? Ukoliko znate da profitabilnost zavisi od prihoda koje ostvarujete kroz podaju svog proizvoda, ali i od trškova koje imate da biste napravili taj proizvod, pogled ka ovim podacima i zaključak da li je pad profitabilnosti od 15% posledica pada prodaje ili rasta troškova je već informacija na bazi koje možete da preduzmete dalje korake i rešite problem sa kojim se suočava vaša kompanija.

U svetu u kome živimo okruženi smo mnoštvom podataka. Razliku prave oni koji na bazi podataka umeju da donseu zaključak, oni koji od podatka umeju da naprave informaciju koju razumeju. Na ovom predmetu ćete naučiti kako da obrađujete, analizirate podatke i pretvarate ih u informaciju koju primenjjete u svom svakodnevnom poslu.

Osnovna literatura:

  • Prem S. M. (2013). Uvod u statistiku. Wiley.
  • Knaflic C. (2015). Storytelling with data: A Data Visualization Guide for Business. Professionals.Wiley. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: II