Analiza ekonomskih indikatora

Sažetak predmeta:

Dobili ste sledeći zadatak – da pronađete kako je politika Evropske centralne banke o podizanju kamatnih stopa u prethodnom periodu uticala na inflaciju i na zaposlenost. Da biste to uradili neophodno je da pronađete podatke, a na ovom predmetu naučićete gde ih je moguće pronaći, kako oni nastaju i kako možemo da ih analiziramo da bismo upravo odgovorili na slična pitanja. Na predmetu ćete naučiti da razumete ekonomske indikatore i da ih praktično primenite kroz analize za razumevanje određenih stanja i trendova.

Osnovne literatura:

  • Horn, R. V. (1993). Statistical Indicators: For the Economic and Social Sciences. Cambridge University Press. 
  • Krstić G. i Šoškić D., Ekonomska statistika. Ekonomski fakultet, Beograd, ili sedmo izdanje 2018.  

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: II