Design Thinking

Sažetak predmeta: 

Budućnost izgleda nesigurno za skoro svakog od nas, pa tako i za biznise. Ovaj predmet vam omogućava da smanjite tu nesigurnost kroz strateški pristup koji daje odgovor na pitanje – šta uraditi sledeće? Na predmetu ćete naučiti kako da pristupite problemima na struktuiran način, i generišete kreativne metode za rešavanje problema. Poseban fokus se stavlja na empatiju i primenu pristupa koji je fokusiran na čoveka – što će vam omogućiti da istražujete korisnike, njihovo korisničko iskustvo, i da pravite nove mape tog iskustva. Dodatno, naučićete kako da procenite dinamiku tima i poboljšate njegov učinak upravo kroz primenu design thinking alata. Učenje na ovom predmetu podrazumeva mnoštvo kreativnih radionica, praktičnog rada u timovima, građenje i odbranu agrumenta, razvoj diskusije i prezentovanje rešenja.