Emocije i motivacija

Sažetak predmeta:

Šta nas pokreće? Zašto se u određenim situacijama javljaju baš one emocije koje osećamo, a ne neke druge, i čemu nam one uopšte služe? Odgovore na ova i mnoga druga pitanja dobićete u okviru ovog kursa gde ćete imati priliku da upoznate različite teorije emocija i motivacije, kao i da naučite kako da efikasnije upravljate različitim faktorima koji utiču na ove važne pokretačke sile. Da li ste spremni da svoju emocionalnu inteligenciju podignete na napredniji nivo?

Osnovna literatura:

  • Ognjenović, P., Škorc, B., Naše namere i osećanja, Zavod za udžbenike, Beograd (2012)
  • Goleman, D., Emocionalna inteligencija, Geopoetika, Beograd (2020)
  • Pink, D., Motivacija, Arete, Beograd (2019)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: prolećni

Godina studija: II