Preduzetništvo

Sažetak predmeta:

Prepoznali ste određeni problem na tržištu i razmišljali o tome kako možete da ga rešite. Sjajna ideja vam je pala na pamet, i sada planirate da osnujete kompaniju. Međutim, otvara se niz pitanja – kako da pronađete početni kapital za razvoj svoje ideje? Od čega da počnete? Kako da okupite tim? Kako da još malo istražite tržište? Sve su to relevantna pitanja, a odgovore na ista dobićete upravo na ovom predmetu koji vas priprema da započnete svoj biznis nakon završenih studija.

Osnovna literatura:

  • Dakens D.(2012) Preduzetnišvo i male  firme, Data Status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: II