Psihologija ekonomskog ponašanja

Sažetak predmeta:

Zašto smo skloniji tome da više novca potrošimo ako plaćamo kreditnom karticom umesto gotovinom? Zašto smo neretko ,,žrtve” sniženja i drugih marketinških taktika? Psihologija je svuda, pa i u donošenju odluka u svetu ekonomije! Saznajte šta ljude podstiče na određene postupke i izbore kada su u pitanju ekonomske interakcije, troškovi i investiranje. Otkrijte šta odlikuje discipline poput neuroekonomije i bihejvioralne ekonomije i kako se čovekova svakodnevna iracionalnost može upotrebiti na racionalan način.

Osnovna literatura:

  • Kaneman, D., Misliti brzo i sporo, Heliks, Beograd (2021)

Opšte informacije o premetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: II