Psihologija komunikacije

Sažetak predmeta:

Umeće komunikacije je veština koja se uči celog života! Zavirite u fascinantni svet verbalnih i neverbalnih signala koji oblikuju naše međuljudske odnose. Saznajte kako razumevanje ljudske psihologije može unaprediti Vaše veštine komunikacije, kako u poslovnom okruženju, tako i u svakodnevnim situacijama. Od teorija komunikacije do prakse uspešnog izražavanja, ovaj kurs će vam pružiti alate neophodne za izgradnju snažnijih veza i ostvarivanje profesionalnog uspeha.

Osnovna literatura:

  • Trebješanin, Ž., Žikić, B., Neverbalna komunikacija: antropološko-psihološki pristup, Agape knjiga, Beograd (2021)
  • Petrović, D., Umetnost komuniciranja, Clio, Beograd (2019)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: II