Socijalna psihologija

Sažetak predmeta:

Čovek je društveno biće. Koliko god držali do svoje individualnosti, interakcija sa drugim ljudima uvek će biti sastavni deo naše svakodnevice i zato je ključno da razumemo njene pojedinosti. Na ovom kursu istražićete tajne ljudskih odnosa, grupne dinamike i uticaja društva na naše ponašanje. Saznaćete više o fenomenima kao što su predrasude i konformizam i naučićete kako da prepoznate i prevaziđete najčešće ,,zamke” u ljudskoj interakciji, kako biste mogli što uspešnije da se snađete, kako u poslovnom svetu, tako i izvan njega.

Osnovna literatura:

  • Aronson, E., Vilson, T., Akert, R., Socijalna Psihologija, Mate, Beograd (2013)
  • Rot, N., Osnovi socijalne psihologije, Zavod za udžbenike, Beograd (2010)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: II