Analiza audio-vizuelnih dela

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je razvijanje kritičkih i samokritičkih sposobnosti i sticanje kompetentnosti u opštem znanju struke, kao i rad na temeljnom obrazovanju studenata u oblasti A/V delatnosti.

Studenti se osposobljavaju za analitički pristup filmskoj i TV umetnosti i savremenim A/V formatima; razvijaju kritičko mišljanje, stiču sposobnost analize umetničkih i produkcionih nivoa A/V dela i  upoznaju  istorijsku i savremenu situaciju u A/V umetnosti. Istovremeno razvijaju etičnost, stiču sposobnost samoanalize, samokritike i javnog iznošenja stručnog mišljenja.

Osnovna literatura:

Ranko Munitić, Pitanje filmske kritike, Filmski centar Srbije, Beograd, 2012,

Bogdan Tirnanić, Crni talas, Filmski centar Srbije, Beograd, 2008,

Miloš Forman, Događaji, priredio Antonjin J Lim, Institut za film, Beograd, 1987,

Federiko Felini, Napraviti film, Institut za film, Beograd, 1991,

Stenli Kjubrik, priredio Džin Filips, Hinaki, Beograd, 2004,

Džim Džarmuš, priredio Ludvig Hercberg, Hinaki, Beograd, 2003,

Luis Bunjuel, Moj poslednji uzdah, Institut za film, Beograd, 1983,

Akira Kurosava - Nešto kao autobiografija, Institut za film, Beograd, 1986.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija:  III