Analiza spektakla

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je razvijanje kritičkih sposobnosti i rad na akademskom obrazovanju studenata iz oblasti spektakla: umetničkog, kulturnog, sportskog i medijskog. Na taj način, oni će biti sposobni da po završetku kursa analitički pristupaju umetničkim i produkcionim nivoima spektakla, njihovom istorijatu, da javno iznose svoja promišljanja, razviju svoju etičnost, medijsku pismenost i znanje o savremenim medijima, kao okruženju njihovog budućeg rada.

Osnovna literatura:

Gistav Le Bon, Psihologija gomila, Čačak: Gradac, 2007,

David Rockwell; Bruce Mau, Spectacle, New York: Phaidon, 2006,

Ranko Munitić, Pitanje filmske kritike, Filmski centar Srbije, Beograd, 2012.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III