Industrija reklama

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je savladavanje osnova advertajzinga iz ugla kreativnog producenta. S obzirom na to da se reklamni biznis velikim segmentom koristi kreativnim aspektima A/V delatnosti, kao i svim vrstama javnih događaja, kreativnom producentu je važno da upozna industriju reklama iznutra. Zbog toga će se studenti na ovom predmetu baviti istorijatom reklamnog biznisa, trenutnom situacijom i situacijom u budućnosti, strukturom reklamnih agencija, fazama rada u pravljenju reklama, kao i samim poslom kreativnog producenta u reklamnoj agenciji.

Nakon završenog kursa, studenti će razumeti načine na koji advertajzing agencije proizvode sve vrste komunikacionih sredstava, kao i faze rada u industriji reklama. Time će biti osposobljeni da se na profesionalnom nivou uključe u rad i rukovođenje kreativnim timom reklamne agencije.

Osnovna literatura:

Dragan Sakan, Lepa žena, NewS Moment, Beograd, 1996,

David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man, Southbank Publising, 2011,

Mark Tungate, Adland: A Global History of Advertising, London: Philadelphia, 2013.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III