Direktno oporezivanje

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje sa oblicima, značajem i razlozima direktnog oporezivanja. Biće analizirani različiti poreski oblici i njihov uticaj na ekonomske aktivnosti poreskih obveznika. Takođe će biti analiziran i budžetski značaj ovih poreskih oblika.

Osnovna literatura:

EC (2014). Tax Expenditures in Direct Taxation in EU Member States. DG ECFIN. EU

IMF (2019). “Corporate Taxation in the Global Economy”. IMF Policy Paper. IMF. Washington.

EC (2012). Property Taxation and Enhanced Tax Administration in Challenging Times. DF ECOFIN.EU

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III