Ekonomija znanja

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete istraživati ulogu koju znanja ime u održavanju konkurentske prednosti organizacija. Ispitivaćte ekonomsku valorizaciju znanja, organizaciju znanja, izbor i upotrebu pogodnih metoda i alata za predstavljanje znanja, pristup čuvanom znanju pomoću tehnika pretraživanja i pronalaženja, kruženje znanja u organizaciji i kreiranje novog znanja. Istraživaćete uloge, vrednost znanja i izazove za upravljanje znanjem sa praktičnim pristupom kroz individualni i timski rad, studije slučaja, simulacije i samostalno rešavanje konkretnih zadataka.

Osnovna literatura:

  • Tisen, R., Andrisen D., Lekan Depre, F. (2006), Dividenda znanja, Adizes, Novi Sad
  • Izabrani aktuelni naučni radovi iz izučavanih oblasti

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: III