Novac i bankarstvo

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu steći ćete znanja i veštine koje će vam omogućiti da razumete i analizirate poslovanje banaka kako iz ugla zaposlenog u banci i uprave i akcionara banke, tako i iz ugla revizora, regulatora ili korisnika bankarskih proizvoda i usluga. Upoznaćete se sa poslovanjem komercijale banke, ključnim pokazateljima performansi banke, kao i rizicima kojima je banka izložena. Dodatno, razumećete i ulogu centralne banke u kreiranju novčane mase i uticaju na kamatne stope.

Osnovna literatura:

  • Federik, S Miškin Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta (7. izdanje ili noviije)
  • Rouz, P., Hacins, S.K, Upravljanje bankama i finansijske usluge (10. izdanje)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: III