Nove tehnologije u biznisu

Sažetak:

Nove tehnologije drastično transformišu privredu i živote pojedinca, a jedan od tech trendova koji sve više dobija na značaju je i generativni AI (svi ga verovatno koristite kroz ChatGPT) koji ima potencijal da doda 4.4 biliona $ vrednosti u globalnoj privredi. Koji su to još nove tehnologije koje menjaju biznise i na koji način ih menjaju? Ovaj predmet će vas inspirisati da istražujete o svetu novih tehnologija i, prateći najsavremenuju literaturu, stičete potrebna znanja za razvoj sopstvenih ideja.

Osnovna literatura:

  • Čelik, P. (2020), Digitalna transformacija poslovanja i njene bezbednosne implikacije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu. 
  • Levi-Jakšić, M., Marinković, S., & Petković, J. (2015), Menadžment inovacija i tehnološkog razvoja, Beograd: FON. 
  • Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. 
  • Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Press. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: III