Organizaciono ponašanje

Sažetak predmeta:

Nije samo ponašanje individue podložno analizi, već i ponašanje organizacije kao celine. Na ovom predmetu uplovićete u uzbudljiv svet psihologije ponašanja pojedinaca i grupa u poslovnom kontekstu. Očekuju vas intrigantne teme poput individualnih razlika, zadovoljstva poslom, motivacije, timskog rada, liderstva i još mnogo toga. Kroz praktične radionice, rad na realnim slučajevima i istraživanje stavova zaposlenih, pripremićete se za uspešno snalaženje u gotovo svakom savremenom organizacionom okruženju!

Osnovna literatura:

  • Janićijević, N., Organizaciono ponašanje, Data status, Beograd (2008)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: prolećni

Godina studija: III