UI/UX dizajn

Sažetak:

Da li ste znali da preko 60% korisnika odsutane od kupovine nakon lošeg online iskustva, što kompanijama stvara gubitke koji se mere milijardama. Na ovom predmetu ćete se upozna sa osnovnim konceptima i veštinama dizajniranja korisničkog iskustva (UX) i korisničkog interfejsa (UI), uz dubinsko razumevanje principa dizajna usredsređenog na čoveka i njegove potrebe (humano-centrični dizajn).

Osnovna literatura:

  • Norman, D. (2013), The Design of Everyday Things, revised and expanded edition, Basic Books, New York  
  • Krug, S. (2014), Don’t Make Me Think, Revisited, Pearson Education, San Francisco 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: III