Vrednovanje kompanija

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je izučavanje metodologije procene vrednosti imovine i kapitala preduzeća koja podrazumeva primenu različitih pristupa i metoda procene. Posebni ciljevi se odnose na izučavanje medjunarodnih standarda procene, kao i na profesionalnu etiku koja postoji u ovoj oblasti. Studenti će steći znanja o pojedinim metodama procene i o njihovoj praktičnoj primeni u situacijama u kojima je neophodno proceniti vrednost imovine ili kapitala preduzeća.

Osnovna literatura:

Koller T., Goedhart M., Wessels D.: Valuation (Measuring and Managing the Value of Companies), John Wiley, 2005.

Damodaran A.: Damodaran on Valuation, John Wiley, 2006.

Pratt S., Reilly R., Schweihs R.: Valuing a Business, Mc Graw Hill, 1996.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  zimski

Godina studija: III