Zelena i digitalna transformacija

Sažetak predmeta:

U prethodnom periodu globalna privreda je bila suočena sa dve krize. Prva, izazvana COVID-om 19 je ubrzala proces digitalne transformacije, dok je druga, koja je počela ratom u Ukrajini, ubrzala proces zelene tranzicije. Od tada, zeleno-digitalni trend je tu da ostane.

Međutim, da li ste znali da oko 80% projekata digitalne transformacije ne dostigne svoje ciljeve? Verujemo i da znate da nemamo planetu „B“, i da je upravo zbog toga UN svojom Agendom postavio 17 univerzalno prihvaćenih ciljeva održivog razvoja. U svetu u kome zeleno i digitalno postaju prioritet, ovaj predmet vam pruža osnovna znanja i veštine o načinima sprovođenja digitalno-zelene transformacije.

Osnovna literatura:

  • Jeffry Sachs. (2014). Doba održivog razvoja. Službeni glasnik i centar za međunarodnu saradnji i održiv razvoj.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: III