Brend menadžment

Sažetak predmeta:

Kako nastaje luksuzni brend poput Louis Vuitton, ili sportski brend poput Nike? To su samo neki od primera iz prakse o kojima diskutujemo na ovom predmetu, a znanje i veštine koje steknete omogućiće vam da unapređujete postojeće brendove i kreirate sopstvene.

Osnovna literatura:

  • Steve Jobs, book by Walter Isaacson 
  • Harvey Mackey – Kako plivati sa ajkulama​ 
  • Simon Sinek – Start with why 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: III