Korporativne komunikacije i odnosi s javnošću

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći znanja i veštine da samostalno učestvujete, kreirate i razumete kompleksne komunikacione procese bez obzira na to koji karijerni put, odnosno oblast rada, odaberete. Naučićete kako da prevedete identitet organizacije u imidž pomoću internih i eksternih komunikacija, upoznaćete se sa osnovnim postavkama brenda, veštinama javnog nastupa u medijima i u odnosima sa različitim ciljnim grupama.

Osnovna literatura:

  • Joep Cornelissen, Corporate Communication - A Guide to Theory & Practice, (2020), SAGE. 
  • Nino Ćorić, Korporativna komunikacija, (2019), Synopsis, Zagreb; Sarajevo. 
  • Majkl Levin, Gerila PR, (2012), Laguna, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: III