Oporezivanje u biznisu

Sažetak:

Primarni cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja i veština iz oblasti oporezivanja u biznisu, oporezivanja i poreskog planiranja, postojećih i novih oblika oporezivanja (oporezivanje inovacija i digitalne imovine, oporezivanje startapa i inovativnih MSP, oporezivanje novih oblika rada, i dr.), kao i poreske optimizacije i izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Osnovna literatura:

  • Gejer, Ted i Rozen Harvi, Javne finansije, Ekonomski fakultet, Beograd, 2011. (Harvey Rosen, Ted Gayer, Public Finance), odabrana poglavlja

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: III