Finansijska tržišta

Sažetak predmeta: 

Zamislite sledeću situaciju, nakon uspešno završene druge godine studija od porodice i prijatelja ste dobili 1000 EUR kao dodatak na džeparac. Ne želite da trošite novac, već da u nešto uložite. Ali gde? Da li je to banka? Ili možda kupovina trezorskih zapisa Republike Srbije? Ili ulaganje u neku kompaniju koja je na berzi? Ili možda čak i kripto? Na ovom predmetu ćete, s jedne strane, naučiti na koji način da procenite rizike i nagrade kada odlučujete gde ćete investirati. Sa druge strane, naučićete i koji su sve načini da finansirate svoju kompaniju kroz tržište novac i kapitala.

Osnovna literatura:

  • Bodie, Zvi, Alex Kane i Alan Marcus (2009), Investicije, McGraw Hill, prevedeno na srpski u izdanju Datastatus, Beograd
  • Mishkin, Frederic F. i Stanley. G Eakins (2012), Financial Markets and Institutions, Pearson, prevedeno na srpski u izdanju Mate, Zagreb/Beograd. 
  • Šoškić, Dejan B. i Boško R. Živković (2011), Finansijska tržišta i institucije, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Beograd, poglavlja 9-10.  
  • Fabozzi, Frank J. i Franco Modigliani (2008), Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall/Pearson.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III