Osnovi upravljanja projektom

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet vas priprema da na budućem radnom mestu razmišljate, isplanirate i sprovedete konkretan projekat. Kroz edukaciju i niz praktičnih obuka, naučićete kako da koristite različite procese i alate za pokretanje projekta, planiranje, raspodelu zadataka i resursa, upravljanje rizicima koje nosi jedan projekat, koordinaciju i praćenje realizacije, kao i analizu i evaluaciju projekta. Upoznaćete se sa projektima u privredi, IT kompanijama, u kulturi i neprofitnim organizacijama, kao i sa projektima koji se finansiraju iz kredita i grant šema.

Kroz istraživanje upravljanja projektima, timski razvoj projektnih planova, studije slučaja, simulacije i gostujuća predavanja projektnih menadžera, ovaj predmet će vas pripremiti za učestvovanje u realizaciji projekata i rešavanje konkretnih zadataka.

Osnovna literatura:

  • Đuričin, D., Lončar, D. (2019), Menadžment pomoću projekata. Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd.
  • Project Management Institute (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 6th edition, Project Management Institute, Inc., Newtown Square, PA, USA 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: III